LAMELLA SETTLER TECHNOLOGY –

Su ve Atıksu arıtma sistemlerinde bulanıklık ve askıda madde giderimine  Lamella Clarifier sistemlerimiz ile çözüm sağlıyoruz. Porjelendirme -İmalat- Uygulama hizmetlerimiz ile Soğutma sularının BTU gideriminde ve nehir suyu arıtma sistemlerinde kimyasal sarfiyatlarını önlemektedir.

Çelik fabrikaları ve ağır endüstriyel tesislerde proses suyunun askıda katı madde gideriminde çözüm sağlar. CFS sistemlerimiz , yavaş karıştırma , hızlı karıştırma , ön çöktürme , lamella reaktör ve çıkış suyunun filtre press , belt press ile uzaklaştırılmasını kapsmaktadır.  Lamella  settler teknolojisi ile doğayı korur ve atıksu sarfiyatını önleyebilirsiniz.

www.scalewatcherturkey.com

info@scalewatcherturkey.com

0850 346 46 36

0505 092 84 22

 

UNİLEVER KONDENS KORUMA RAPORU

SCALEWATCHER ÜNİTESİ KONDENSER KORUMA TEST RAPORU ( BAC MARKA )
İMALATÇI TARAFINDAN TARİF EDİLEN VE AGENT-ANASSET COMPANT LIMITED TARAFINDAN BİZE TANITILAN SCALE WATCHER
Kalsiyumun, magnezyumun, silikatın ve diğer kirliliklerin boru duvarlarında birikmesini önler ve hâli hazırdaki birikintileri çözer. Kompleks frekans modülasyonlu bir dalga formu üreteten Scalewatcher, borunun içerisinde indüklenmiş bir elektrik alan oluşturur ve bu sayede suda kireçtaşı oluşturan mineralin kristal büyümesi desteklenir.
Kristaller solüsyon içerisinde asılı kalır ve sert boru duvarı birikintisi oluşumuna katkı sağlayamaz hale gelir
20 EYLÜL 2006
FRAKSİYONLAMA AMAÇLI BAC BUHARLAŞMALI KONDENSERİ ÜZERİNE KURULAN ENDÜSTRİYEL SCALE WATCHER SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖZLEMLER
KURULUMDAN ÖNCE
– Kondenser boruları, sert kalsiyum kireçtaşları dışında boruların kendilerinin görülemeyeceği derecede kirlenmişti ve normal bakım sırasında yapılan temizlikle giderilemiyordu.
– Fraksiyonlama amonyak kompresörü tahliye basıncı 16,5 bar’a yükselmişti ve bu da 13,5 bar limitinin üzerindeydi ve yoğunlaşmanın yetersiz olması da buna katkı sağlayan faktörlerden biriydi.
KURULUMDAN SONRA
– Kireçtaşlarının neredeyse %90’ı düştü ve geri kalanlar ise yumuşadı ve normal bakım sırasında yapılan temizlikle giderilebiliyor.
– Fraksiyonlama amonyak kompresörü tahliye basıncı şu an 10 – 13,5 bar arasında ve bu da güvenli bir işletim basıncıdır.
– Soğutmada da iyileşme görülmüştür (<10°C)
SONUÇ
Scale watcher uygun maliyetli ve diğerlerine kıyasla pahalı bir yöntem olan kimyasal yıkamayla karşılaştırıldığında iyi bir kireç giderme sonucu sağlıyor ve buna paralel olarak bakteriyel kirlilik önlenmiş oluyor. Dolayısıyla endüstriyel Scalewatcher 4 (dört) buharlaşmalı kondenserin tümü için satın alınmıştır.
A. K. Mbroh
Yardımcı Tesisler Mühendisi
Unilever Ghana Limited bir Unilever PLC şirketidir.
İmalat, uzman mağazacılık, dağıtım ve hizmet kuruluşu alanlarında yatırıma ve yönetim sorumluluğuna sahip halka açık bir şirkettir.
Yöneticiler: Ishmael Evans Yamson (İcra Görevi Olmayan Başkan), Charles Alexander Cofie (CEO), Bernard Cheruiyot Lang’at, Peter Bertram Sykes, Yaw Oduro Nsarkoh Kwaku Offeh Boateng, Ebenezer Twum Asante, Aurore Lokko, Proseför Franklyn Achcampong Manu, Joseph Nee-Amahtey Hyde.
Scalewatcher TÜRKİYE 0850 346 46 36 – 0505 092 84 22
info@scalewatcherturkey.com www.scalewatcherturkey.com

GENERAL ELEKTRİK NÜKLEER SANTRAL SOĞUTMA SİSTEMİ RAPORU

Scalewatcher Uygulama GENERAL ELEKTRİK
Customer: General Electric Canada
Nuclear Fuel Pellet Operations 1025 Lansdowne Ave.
Toronto, Ontario
Uygulama: Elektrik ısıtmali Fırınlar için Soğutma Suyu Sistemi
Scalewatcher elektronik kireç giderme teknolojisini kullanarak soğutma suyu bekleme tankında, çelik ceketli Fırın soğutma suyu sistemlerinde, soğutma kulelerinde ve bunlara bağlı ekipmanlarda kireç birikmesinin önlenmesi
Problemin Açıklaması:
Belirtilen uygulamadaki başlıca işletme problemi, Fırınların çelik ceketlerinin ve paslanmaz çelik bekleme tankının duvarlarında ve boru hattında kireç birikmesi ve bunun sonucunda soğutma kulelerinin ve ilgili ekipmanın aşınmasıdır.
Daha önce bu problemi kontrol altına almak için sürekli kimyasal arıtma uygulanırdı ve buna ek olarak her 2 yılda bir asitle arıtma yapılırdı. Bu işlem, kireç birikmesini azaltırken ne yazık ki su ceketlerinde, boru hattında, vanalarda, pompa contalarında vs. sızıntıya ve soğutma kulelerinin aşınmasına neden olurdu.
Bu değerlendirmenin amacı, Scalewatcher elektronik kireç giderme teknolojisininin kireç birikmesinden kaynaklı problemleri gidermedeki etkinliğini değerlendirmektir. Ayrıca, sistemde ilave problemlere yol açan kimyasal madde kullanımının neden olduğu yüksek maliyet yükünü ortadan kaldırmaktır.
DSI Canada, söz konusu bu soruna çevre dostu bir çözüm getirerek en iyi uygulama ve altı sigma programları konusunda GE Canada’ya yardım etmiştir.
Scalewatcher Kurulumu:
Elektronik kireç giderme sistemi, devridaim sistemi için soğutma suyuna giden besleme borusuna kurulmuştur. Ekipman 19 Temmuz 1999’da kurulmuştur ve doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için test edilmiştir.
Kireç giderme sisteminin kurulumu oldukça basittir; besleme borusunun etrafına 12 telden oluşan bir bobin sarılmıştır; ve bobinin her iki ucu Scalewatcher ünitesine bağlanmıştır. Mevcut boru hattında herhangi bir değişiklik yapılması gerekmemiştir.
Gözlemler – Saha Ziyaretleri:
19 Temmuz 1999
Ekipman kurulmuştur ve Ünitenin çalıştığını ve boruya salınım sinyalleri gönderdiğini doğrulamak için bir Gauss ölçer kullanılmıştır. Bekleme tankı ve Fırınlardaki akışlar gözle kontrol edilmiştir.
1 Eylül 1999
Scalewatcher ünitesinin şartnameye göre çalıştığı tespit edilmiştir. Gauss ölçer kontrolü yapılmıştır ve salınım sinyali yeterli bulunmuştur. Tank gözle kontrol edilmiştir ve temiz bulunmuştur, fırının tahliye akışlarının normal olduğu bulunmuştur.
22 Eylül 1999
Scalewatcher ünitesinin şartnameye göre çalıştığı tespit edilmiştir. Gauss ölçer kontrolü yapılmıştır ve salınım sinyali yeterli bulunmuştur. Tank gözle kontrol edilmiştir ve temiz bulunmuştur, fırının tahliye akışlarının normal olduğu bulunmuştur. Tahliye borusu hattında geri basınç testi yapılmıştır, basınç serbest bırakıldığında çözeltideki kireç su ceketlerinden kolayca sökülmüştür. Bu, yumuşak birikintinin ceketlerden sökülmeye başladığını göstermiştir.
6 Aralık 1999
The Scalewatcher ünitesinin şartnameye göre çalıştığı tespit edilmiştir. Gauss ölçer kontrolü yapılmıştır ve salınım sinyali yeterli bulunmuştur. Tank gözle kontrol edilmiştir ve temiz bulunmuştur, fırının tahliye akışlarının normal olduğu bulunmuştur. Tahliye borusu hattında geri basınç testi yapılmıştır, basınç serbest bırakıldığında çözeltideki kireç su ceketlerinden kolayca sökülmüştür. Bu, yumuşak birikintinin ceketlerden sökülmeye başladığını göstermiştir.
17 Temmuz 2000
Scalewatcher ünitesinin şartnameye göre çalıştığı tespit edilmiştir. Gauss ölçer kontrolü yapılmıştır ve salınım sinyali yeterli bulunmuştur. Tank gözle kontrol edilmiştir ve temiz bulunmuştur, fırının tahliye akışlarının normal olduğu bulunmuştur. GE Canada Yıllık Tesis Kapatma süreci için Fırınları kapattığında su numunelerinin alınması ve paslanmaz çelik bekleme tankının boşaltılması tavsiye edilmiştir. GE Canada tarafından tankın dibinde bir miktar kireç olduğu belirtilmiştir, bu da Fırın su ceketlerinden kirecin söküldüğünü göstermektedir.
Özet:
Sistem, proses üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermeden bir yıldır çalışır durumdaydı. Bu uygulamada, Scalewatcher elektronik kireç giderme sistemi yeni kireç tortularının giderme beklentisini yerine getirmiştir ve yapılan gözlemler sonucunda ekipmanda önceden biriken kirecin belirgin bir şekilde giderildiği sonucuna ulaşılmıştır.
GE Canada bakım personeli tarafından yapılan gözlemde fırının ısıtma elemanı tutucuları standart temizlik amacıyla soğutma borusu hattından ayrıldığında sert kireç tortularına dair bir bulgu bulunamamıştır. Bu temizlik, sert kireç birikintisi boru hattı sisteminde akışı kısıtladığından genel olarak yıllık bir gereklilik olmuştur. Bir diğer gözle kontrolde ise soğutma kulesinde kireç birikmesine ait herhangi bir bulgu gözlenmemiştir.
Prosesin suyun sertliğini ve pH’ını değiştirmediğine ve sistemin daha önce soğutma suyunda kararsız mineral iyonların çökmesini önlemek için kullanılan kimyasallar olmadan çalıştığına dikkat edilmelidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da soğutma kulesi için yosun önleyici kullanılmamış olmasıdır. Tüm alanlarda kullanılan Scalewatcher elektronik su arıtma cihazı, proses sisteminin belirtildiği gibi çalışmasını sağlamış ve proseste kireç birikmesinden kaynaklı kapatma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.
PPM’de Su Numune Testi (pH hariç)
25 Temmuz
2000
PH
Alkalilik
Cl’’ler
Toplam Sertlik
CaCO
İletkenlik Micromhos
Magnezyum Sertliği
Kalsiyum Sertliği
Görünüm
CT #1
8.5
182
100
318
856
116
202
Berrak, renksiz
CT #3
8.6
228
92
344
867
26
318
Berrak, renksiz
CT#1 Scalewatcher elektronik kireç giderme sistemi kullanılarak arıtılmıştır. CT#3 geleneksel kimyasallar kullanılarak arıtılmıştır.
KEL Automated Systems Jason Todd, P. Eng.
Mehmet Ali KARS
Scalewatcher Su Arıtma Sistemleri
A.nafiz Gürman mah.gürpınar sk.
Simtaş 1.Blok No :17/1
Merter / İstanbul
Tel : +90 850 346 46 36
Fax : +90 850 346 46 36
Gsm : +90 505 092 84 22
info@scalewatcherturkey.com
www.scalewatcherturkey.com
www.scalewatcher.com
www.swturkiye.com

EKOLOJİK TEKNOLOJİ -PETROL RAFİNERİLERİNDE PARAFİN TAŞLAŞMASI ÖNLEME

Scalewatcher Uygulama Notu
KUYU İÇİ – HİDROLİK PETROL KUYUSU
Bir kuyu dibi hidrolik güç petrol sistemi kullanan bir petrol kuyusu, tank sistemindeki parafin ve katı birikimine Scalewatcher Elektronik Kireç Giderme sistemi kurarak çözüm buldu.
Güney Batı Alabama’da bulunan petrol kuyusunda yüksek parafin içeriğine sahip tuz içeriği yaklaşık 40.000 ppm olan ve özgül ağırlığı 43,0 olan petrol üretilmektedir.
3 kuart de-emülsifiye edici kimyasallar kullanılmasına ve günde yaklaşık 15 varil temiz su enjekte edilmesine rağmen ilk kıştan itibaren stok petrol tankının dibinde 5 – 14 inç kalınlığında parafin biriktiği gözlendi. Parafin birikintisinin kıvamı sert bir pudinge benziyordu. Aynı kış güç petrol tankında yaklaşık 4 ila 5 feet kalınlığında sert parafin ve katılardan oluşan bir tabakaya rastlandı.
Bir sonraki İlkbaharda bu güç petrol tankı temizlendi ve günde yaklaşık 4 – 8 kuart parafin kimyasalı enjeksiyonu yapılmaya başlandı. Ancak sonraki kış itibariyle parafin birikintisi 18 inç kalınlığına ulaştı ve bir gage hattı ile anlaşılması zordu.
Ekim 1993’te kuyu başındaki boşaltma akış hattına Scalewatcher Elektronik Kireç Giderme Sistemi kuruldu. Ayın sonunda güç petrol tankından alınan parafin örneğine bakılarak parafinin yumuşadığı ve puding kıvamı oluşturacak şekilde bir arada duramadığı gözlendi. Güç petrol tankı Kasım sonunda boşaltıldığında içerisinde kolaylıkla temizlenebilen 18 inç kalınlığında yumuşak parafin bulunmaktaydı.
Stok petrol tanklarında Aralık ayında yapılan testlerde 2 – 7 inç kalınlığındaki parafinin %1 – 1/10 bazik katılardan ve sudan oluşuyordu. Gage hattıyla yapılan testlerde 7 inç derinliğindeki parafinle bile herhangi bir kısıtlama gözlenmedi.
Aralık ayının ortalarda temiz su, de-emülsifiye edici ve parafin kimyasallarının tümünün enjeksiyonu durdurulduktan ve ısıtıcılar kapatıldıktan sonra petrol herhangi bir tuz sorunu olmaksızın %1/10 – 1 bazik katı içeriğiyle satıldı.
Mehmet Ali KARS
Scalewatcher TÜRKİYE Su Arıtma Sistemleri
A.nafiz Gürman mah.gürpınar sk.
Simtaş 1.Blok No :17/1
Merter / İstanbul
Tel : +90 850 346 46 36
Fax : +90 850 346 46 36
Gsm : +90 505 092 84 22
info@scalewatcherturkey.com
www.scalewatcherturkey.com
www.scalewatcher.com
www.swturkiye.com

NPX ELEKTRİK SANTRALİ ZEBRA MİDYE RAPORU

NXP Semiconductors Cabuyao, Inc. sunar
FMW SU ARITMA İŞLEMİ
(FREKANS MODÜLELİ DALGA BİÇİMİ)
(Fotoğraf)
EMAR B. LUSTRE
Kazantaşlarının (silika dâhil), korozyonun, midyelerin, silt ve çamurun giderilmesi ve etkin bir şekilde önlenmesine yönelik kimyasal olmayan bir su arıtma cihazı olan ve FMW veya frekans modüleli dalga biçimi adı verilen yeni bir teknolojinin tesis edilmesi ile FMW, su tüketimi ve kanalizasyon masraflarını azaltmak ve soğutma kulesinde su arıtma masrafı oluşmasını önlemek için hâlihazırda kullanılan su arıtma kimyasallarının yerini almış olup bakım ve elektrik tüketimini azaltmıştır. Bu proje ile ayda 14,3 bin dolar tasarruf sağlanmıştır.
Ekibin katkı sağlama ve istisnai bir performans ve Ekip desteği sunma konusundaki tutkusu ve bağlılığı NXP Değerlerimizi tamamen yansıtmaktadır.
19 Aralık 2013, NXP Semiconductors Inc, LISP 1 Bo. Diezmo, Cabuyao Laguna, EHS Eğitim Salonu.
JOSE MIGUEL A. ORLEANS
APP Genel Müdürü

HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE ENERJİ VE KİMYASAL TASARRUFU

Endüstriyel Su Sistemlerinde Kazantaşı Oluşumunun Kontrol Altına Alınması

Çarşamba, 10/03/2012 – 8:16 Scalewatcher

Filipinler’deki en büyük elektrik sağlayıcısı ve santrali olan National Power Corporation (NPC), Scalewatcher firmasından aldığı Scalewatcher® marka bilgisayarlı, elektronik su şartlandırma cihazının tesis edilmesinin ardından elde ettiği verim artışı, arıza süresi ve bakım masrafı tasarrufları ile yılda 350.000 dolarlık bir tasarruf elde etmiştir. Firmanın Agus 6/7 Hidroelektrik Santrali Kompleksindeki jeneratör hava soğutma sistemlerine tesis edilen Scalewatcher su şartlandırma cihazı, her iki jeneratörün soğutma verimini ve nominal kapasitesini kayda değer bir şekilde artırmıştır.

1979 yılında inşa edilen ve Filipinler, Mindanao’daki Agus Nehri üzerindeki Maria Cristina Şelaleleri’nde yer alan Kompleks, Agus 6 ve 7 adındaki iki hidroelektrik santralden oluşmaktadır. Agus 6, 3, 4 ve 5 numaralı Üniteleri kapsamakta olup 150 MW elektrik üretmekte iken ondan daha küçük olan Agus 7 ise 1 ve 2 numaralı Üniteleri kapsamaktadır ve nominal kapasitesi 54 MW’tır. 2008 ve 2011 yılları arasında Komplekse toplamda sekiz adet Scalewatcher su şartlandırma cihazı tesis edilmiş olup Aralık 2011’de bir ünite yapılması daha planlanmaktadır.
Scalewatcher sistemleri tesis edilmeden önce, her planlı bakım amaçlı kapamada (PMS) Hava Jeneratör Soğutucu takımı su soğutma sisteminden çıkarılmakta ve çamur bakır borulardan elle temizlenebilmekteydi. Scalewatcher tesis edildiğinde ise bu birikimin minimal düzeyde olduğu ve jeneratör borularını temizlemek için gereken süreyi dramatik bir şekilde kısalttığı gözlendi.

National Power Corporation’ın Agus 6/7 Hidroelektrik Santrali Kompleksi, Santral Müdürü olan A. F. Suezo, Jr “Bilimsel araştırmalar, kazantaşı birikiminin soğutma sisteminin verimini düşürdüğünü ve sadece ¼ inç kalınlığındaki bir kazantaşı oluşumunun ısıtma masraflarını yüzde 40 oranında artırabileceğini göstermiştir” dedi. “Scalewatcher sistemleri tesis edildikten
sonra jeneratörlerdeki kazantaşı, çamur ve şlam oluşumu öyle bir dereceye düştü ki PMS sırasında bakım ekibi diğer hava soğutucularının artık temizlik için sökülmesine gerek kalmadığına karar kıldı”.
Çevre dostu Scalewatcher, kimyasal, tuz veya bakıma ihtiyaç olmaksızın sert suyun yol açtığı sorunlara kalıcı bir çözüm getirir. Boruların dış tarafına sarılı bir bobin tarafından indüklenen, mineralleri süspansiyon içinde tutan ve kireç oluşumunu önleyen, elektronik olarak uygulanan, değişen bir kuvvet alanı üreterek çalışır. Suyun artan çözünürlüğü, hâlihazırdaki kazantaşının çözünmesini ve aşamalı olarak yıkanıp gitmesini sağlar.
Diğer avantajlarının yanı sıra kapasitedeki gözle görünür iyileşmenin miktarını ölçmek zor olsa da yüzde 1’lik minimal bir artışın dahi santralin yılda 204 MW elektrik tasarrufu yaptığı anlamına gelir ki bu da yaklaşık olarak 350.000 dolar değerindedir” sonucuna vardı Suezo.

Kasım 2011’de Scalewatcher Kuzey Amerika firmasına 4 numaralı Ünite’nin kapasitesinin 50 MW olmasına rağmen eskiliği nedeniyle 30 MW’a düştüğü bildirildi. Ancak Scalewatcher sistemi tesis edildikten sonra ünitenin kapasitesi 5 MW kadar yükseldi. Her ne kadar raporları konservatif olsa da Suezo ve onun bakım ekibi bu ek kapasitenin 5.000 haneyi aydınlatmaya ve ayda 232.558 dolar tasarruf yapmaya yettiğini belirtti. Böylelikle Scalewatcher’ın tesis edilmesinden sonraki 39 ay boyunca 4. Ünite 9.069.762 dolar kadar ek gelir elde etmiştir. Hidroelektrik, termal veya jeotermal enerjiye kıyasla üretimi daha ucuz bir enerjidir. Eğer bu uygulamalarda Scalewatcher kullanılmış olsa idi aylık 5 MW ile aylık 280.000 dolarlık bir tasarruf elde edilebilirdi.
Patentli, bilgisayarlı, elektronik su şartlandırma cihazı imalatçısı olan Scalewatcher Kuzey Amerika firması, evsel, ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik Scalewatcher sistemlerinden oluşan bir ürün yelpazesine sahiptir. Scalewatcher sistemleri dünyanın dört bir tarafına gönderdiği sayısız ünite ile elektronik kazantaşı oluşumu kontrolü alanında piyasa öncüsü olarak sürekli araştırma içerisinde olup 20 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Sistemin 5-yıllık imalatçı garantisi vardır ve tam bir yıl performans garantisi ile teslim edilir.

EKOLOJİK ZEBRA MİDYE VE DENİZ CANLILARI ÖNLEME RAPORU -2018

Aralık 2018
YÜZEY SUYU GİRİŞİNDEKİ ZEBRA MİDYESİ İSTİLASININ KİMYASAL KULLANILMADAN FİZİKSEL ELEKTRONİK DEKALSİFİKASYON (KİREÇ ÇÖZME) İŞLEMİYLE AZALTILMASI
BATI ROMANYA ISLAH KONSORSİYUMU – LUGO RA
GİRİŞ
Dreissena Polymorpha ve Dreissena Bugensis, “Zebra” ve”Quagga” gibi (benzer ve neredeyse kaybolmuş türlerin adları) kabuklarındaki çizgilerden tanınan ve yaygın olarak bilinen midyelerdir.
Kuzey Amerika’nın büyük göllerindeki ve Mississippi’nin ağzındaki varlıkları dramatik ve geniş kapsamlı bir istilaya neden oldu. Su girişini kullanan endüstriler ve küçük çaplı kullanıcılar boruların tıkanması ve engellenmesi sorunlarını yaşıyor.
Çeşitli kimyasal kontrast maddeler kullanılarak emme hatlarının ve servis suyu sistemlerinin bakımları yapılıp engellerden arındırılarak bu olayın kontrol altına alınması için önlemler uygulandı.
Ancak bu uygulama sonucunda suda sürekli izlenmesi ve kritik seviyeye ulaşmaması için kısıtlanması gereken toksik yan ürünler meydana geldi.
Ekolojik açıdan sağlıklı alternatif yöntemlerin benimsenmesi gerektiğinden, çeşitli büyüklüklerde ve sayıdaki kabuklular nedeniyle endüstriyi sıkıntıya sokan benzer sorunların yaşandığı Japonya’da gerçekleştirilen elektronik kireç çözücü uygulamasının sonucunda ısı eşanjörlerinin su ikmal şebekelerinde Scalewatcher kireç gidericilerle bu sayılar büyük ölçüde azaltıldı.
Elde edilen bu sonuçla birlikte Scalewatcher North America, bu türlerin kalsiyumu kabuklularla aynı şekilde kullanıyor olmasından yola çıkarak sisteminin zebra midyelerini de kontrol edebileceği varsayımına ulaştı. Esasında her ikisi de kabuklarını oluşturmak için serbest iyon formundaki kalsiyumu kalsiyum karbonata dönüştürmektedir (Barnes, 1987 ve Hincks & Mackie, 1997).
Scalewatcher sistemi, üniteye bağlanan bir bobini kullanarak boruların içerisinde indüklenen, sudaki molekülleri çalkalayarak pürüzsüz yüzeye sahip çok sayıdaki küçük Kalsiyum Karbonat kristallerinin çökmesini ve bu sayede boru duvarına yapışmamasını sağlayan bir alternatif elektrik alanı oluşturur. Solüsyon içerisindeki organizmaların abrosbe ettiği ve kullandığı “biyolojik olarak kullanılabilir” kalsiyum miktarı azaltılır. Boru sistemi boyunca içerisinde biyolojik olarak kullanılabilir kalsiyum olmayan suda zebra midyeleri gelişimlerini engelleyen düşman bir ortamda kalmış olacaktır.
Ontario’da Aquatic Sciences Inc. laboratuvarları tarafından Niagara Şelalesi’ndeki Welland Kanalı sularında gerçekleştirilen deney, Scalewatcher adına hazırlanan bir bilimsel raporda özetlendiği üzere bu tezin doğruluğunu kanıtladı.
ECOLIFEPROJECTS S.R.L.
Largo Oliviero Zuccarini, 9 – 00149 Roma – Tel. 0645424800 – E-MAIL info@ecolifeprojects.com – WEB www.ecolifeprojects.com – P.IVA 10019741007
R
R
2
TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Veliger – Yumuşakçaların ilk larva evresi
Doğrudan yumurta fazından gelişen zebra midyesi larvalarının planktonik formda oldukları başlangıç evresidir. Su örneklerinde üremenin başladığı ve yerleşmeye altı ila sekiz hafta kaldığı görülmüştür. Veligerler genellikle Mayıs sonu ile Haziran başlangıcı arasında ortaya çıkmaya başlar. (Boyut aralığı yaklaşık: 60 – 150 Fm)
Post Veliger – İkinci larva evresi
Zebra midyesi gelişiminin ikinci larva evresidir. Yerleşmeye iki ila dört hafta kaldığını gösterir. Postal navigatörler genellikle Haziran ortası ile Temmuz başlangıcı arasında ortaya çıkmaya başlar. (Boyut aralığı yaklaşık: 150 – 200 Fm)
Pediveliger – “post” ve “gençlik” arasındaki larva dönemi
“Veliger post” ve “genç” arasındaki ara evredir. Pediveligerler gelişen kaslı yapılar sayesinde yüzebilir ve sürünebilir. Bu evrede pediveligerler aktif olarak yerleşebilecekleri ideal bir yer arayışına girerler. Translokasyon adı verilen bir süreçte bu kaslı yapıları sık sık bir dışarı bir içeri alarak yer değiştirirler.
Sürecin başka bir yerde açıklanan sonraki aşamalarında istilaya uğradığından şüphelenilen suyun izlenmesinin gerekliliğini bireylerin bu evredeki varlığı veya yokluğu belirler. (Boyut aralığı yaklaşık: 200 – 300 Fm)
Gençlik
Midyelerin stabil ve üremeyen formu olup çıplak gözle genelde karakteristik şeritleriyle görülebilir. Pedivelingerlerde olduğu gibi sürekli kontrol programının başarısını değerlendirmek için kazıma örneklerinde gençlerin varlığın/yokluğu kullanılabilir. Gençlerin arıtılmamış sudaki varlığı ve arıtılmış sudaki yokluğu, sürekli arıtma programının yerleşimi başarıyla engellediğini gösterir.
Genç popülasyon genellikle Eylül/Ekim gibi ortaya çıkmaya başlar (Boyut aralığı yaklaşık: 300 Fm – 5 mm)
Ölüm
Klorsuz suda ölüm oranı %20 iken klorla en az 18 saatlik bir temas sonucunda veliger/post-veliger evrelerinde tamamen ölüm gözlenebilmektedir.
Yumurta
Zebra Midyesinin Yaşam Evreleri
Trokofor
Planktonik Evre
Yerleşme Evresi
Genç
Yetişkin
6 sa 20 sa 3 hafta 6 hafta 9 hafta 12 hafta
Erken yumurtlama ile (Mayıs) 10-22⁰C’de ideal koşullar altındaki tipik yaşam evreleri
R
3
BATI ROMANYA ISLAH KONSORSİYUMU’NUN DENEYİMİ – LUGO RA
Olayın açıklaması
Bölgedeki tarım işletmecilerinden toplanan bilgileri kullanarak, Konsorsiyum’un deneysel olarak tanımlanan ve Cassanigo’daki kaldırma ünitesine bağlı su dağıtım ringi için elektronik kireç sökücü uygulanması kararı almasına neden olan olaylar zincirini özetledik.
CAS SA 001 Hidrantında gerçekleştirilen etütler
O zamanlar henüz ne olduğu belirlenmemiş olan, zebra midyeleri nedeniyle yaşanan ilk sorunlar bundan yaklaşık 5 sene önce 2013 yılında görülmeye başlandı. Firmaların çoğunda filtreleme sistemi 3 mm’lik filtreden sonra 120 mikron kalınlığındaki kartuşa sahip SATI kendiliğinden temizlenen otomatik filtreden oluşmaktaydı.
2014 yılında 3 mm’lik filtrenin kendisinden sonra gelen 120 mikronluk otomatik filtreyle herhangi bir sorun yaşamadan her hafta elle temizlenmesi gerekiyordu.
2015 yılında, zebra mideyelerinin varlığı Temmuz ayının ortasından 20 Ağustosa kadar ciddi bir seviyeye ulaşmıştı çünkü 3 mm’lik filtrenin her gün temizlenmesi gerekiyordu. Kimi zaman çıkarılması çok zorlaşıyordu çünkü zarar görmüş ve tamamen kabuklarla dolmuş oluyordu. Sistemin debisinde çok büyük bir düşüş gerçekleşti çünkü çok sayıda kabuk yüksek basınç nedeniyle parçalanıp 3 mm’lik filtreden geçebiliyor ve otomatik filtreye girip kartuşa zarar veriyordu.
Midyelerin kabuklarını tutmak amacıyla iki aşamalı bir filtrasyon sistemi ilave edildi. Birinci yaklaşık 6 mm’lik deliklere ve ikinci ise 3 mm’lik bir kartuşa sahipti. 120 mikronluk kendi kendine temizlenen filtreye gelmeden önce sudaki kabuk parçaları bir hidrosiklonla ayrılıyordu. Bu filtrenin bataryasının da her hafta derinlemesine temizlenmesi gerekiyordu.
2017 yılında miktarı ve boyutu artan bu midye krizi çok daha belirgin hale geldi ve filtre bataryasının temizlik ihtiyacı iki katına çıktı. Siklonun otomatik olarak tahliye edilmesi gerekiyordu çünkü hızlı şekilde doldurulması durumunda tıkanma riskiyle karşı karşıyaydı.
Konsorsiyum Yönetiminin isteğiyle 23 Haziranda Ecolifeprojects Srl ve SATI tarafından gerçekleştirilen denetimde belli bir miktarda midye kalıntısı toplayarak ve diğerine kıyasla daha detaylı fotografik bir araştırma yaparak sorunu yakından ele alma fırsatı yakaladık.
R
4
Elektronik dekalsifikasyon (kireç çözme)
Bir dizi derinlemesine analiz sonrasında Konsorsiyum 2018 yılının Mart ayında 1000 mm’ye ulaşan arıtma kapasitesine sahip HIME 40 kireç sökücünün Cassanigo kaldırma istasyonundan çıkan 600 mm çelik borunun üzerinde tesis edilmesi işlemlerini başlattı.
Su ikmal grubu CAS SA 001 – Temmuz 2018
Sulama sezonu boyunca Konsorsiyum Teknisyeni Massimo Filippi’nin ve CAS SA 001 iletim grubu başkanı Andrea Farolfi’nin de katılımıyla kontroller gerçekleştirildi. “Zebra midyeleri” kabuklarının sayısında ciddi bir azalma meydana gelmişti ve sayıları da normalden çok daha azdı. İnceleme kapsamındaki sürede (yaklaşık olarak beş ay) başlangıçta 3 mm’lik filtrenin sadece iki kere temizlenmesi gerekti ve içindeki küçük organizmaların hala hayatta olduğu ve organik madde çamuru olarak adlandırılan spesifik bir çökelti meydana geldi. Çok az sayıdaki ve bütün halindeki kabuklar ise küçük ve kırılgandı ve parmaklarıyla ufalanabiliyordu. Eskiden bu imkânsızdı.
Su ikmal grubu CAS SA 001 – Temmuz 2018
R
5
Ekim 2018
Massimo Filippi tarafından elektronik kireç çözücünün kapsamına giren bölgelerden toplanan “zebra midyesi” kabukları CASS SA 001 grubundakilerle karşılaştırıldı.
Scalewatcher’la gerçekleştirilen arıtma işleminin temizlik aralıklarını uzatarak filtreleme sistemlerinin bakımında ciddi bir azalma sağladığı sonucuna varılmıştır. Burada büyüleyici olan nokta ise boru hatlarındaki kireçtaşı birikintilerinin zemin hazırladığı kabuk ve besin substrat oluşumunun engellenmesi sayesinde canlı organizmaların tükenmenin eşiğine gelmesidir.
ECOLIFEPROJECTS SRL – ROMA

Mehmet Ali KARS
Scalewatcher Su Arıtma Sistemleri
A.nafiz Gürman mah.gürpınar sk.
Simtaş 1.Blok No :17/1
Merter / İstanbul
Tel : +90 850 346 46 36
Fax : +90 850 346 46 36
Gsm : +90 505 092 84 22
www.scalewatcherturkey.com
www.scalewatcher.com
www.swturkiye.com

Scalewatcher Lamella Sistemleri

 

SW

NİSBETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO 4A/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL-TURKİYE
Tel: 0212 337 57 30 Fax: 0212.337.57.10 Gsm: 0532 465 53 95
lamella@scalewatcherturkey.com

Lamella Teknolojisi
Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan , 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen , uygulamada ürün geliştirilememesi nedeni ile kullanılmamış bir uygulamadır.
Gününüzde yeniden yaygın kullanılan Lamella teknolojisi, prosese bir çok üstünlük sağlamakta olup geniş bir kullanım alanı bulmuştur.
Lamella teknolojisi ,su ve atık su artıma sistemlerinde yüzdürme ve çöktürme işleminde ,Laminer akım koşullarını sağlayarak, en iyi çıkış suyu kalitesi elde edilmesinde başarılı sonuçlar vermektedir.
Su ve atık su arıtmanın yüksek önem kazandığı günümüzde ileri teknolojilerde etkin önem kazanmıştır. Lamella teknolojisi ,yatırım maliyetlerini azalttığı gibi verimi de yükseltmektedir.
Türkiye’de ilk kez PP veya PVC malzemeden üretimi yapılan Lamella tüp teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemi projelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
Lamella ,katı maddelerin ve yüzer maddelerin, sıvılardan ayrılması amacı için kullanılır. Genellikle 50 mikron ve daha büyük boyutlu parçalar sudan kendiliğinden çökme ile ayrılır, ancak daha küçük parçaların sudan ayrılması için kimyasal ilavesi ile yumaklı çöktürme yöntemleri kullanılır.
Lamella teknolojisi ile etkin alan arttırılarak ,yüsek verim elde edilir. Teknolojinin en büyük önemi, düşük yatırımla yüksek kapasiteler elde edilmektedir. Çevre Dostu bir çözüm sunar.

Lamella Teknolojisinde , çökme alanı önemlidir. Bunu belirleyen Lamella plaka açıklıklarıdır. Lamella açıklıkları az olan lamella modüllerin, doğal olarak çökme alanı daha yüksek olmaktadır. Ancak Lamella modülünün seçimini Proses belirlemektedir. Atık sularda çökme işleminde geniş açıklık kullanılması zorunludur. Aksi halde tıkanmalar meydana gelecektir. Su arıtma sistemlerinde ise dar açıklıklı Lamella modülü kullanılmalıdır.
Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri
-Kompakt tasarım ile daha küçük alanlı çöktürme tankları projelendirilir. Etkin çöktürme alanını, klasik çöktürme tanklarına göre ve Lamella tipine bağlı olarak 6-13 kat daha arttırır.
-Hareketli parçalar olmadığından bakım ihtiyacı gerektirmez
-Kompakt tasarımı ile daha düşük yatırım maliyetleri ile çözüm üretilir.
-Montajı kolaydır.
-Akım homojen olduğundan kısa devre problemleri meydana gelmez
-Partiküllerin etkili tutulması sağlandığından, Asılı Katı Madde Kaçakları meydana gelmez. Çamurun sudan ayrılması Lamellanın özel formu ile daha etkin olmaktadır
-Laminer akım koşullarında çalıştığından, çamur sürüklenmesi meydana gelmez, etkin çökme sağlanır
-Çamur katı madde yükleme oranı, klasik sistemlere göre daha yüksektir. Çamur arıtma maliyetlerinin azalmasında etkilidir.

Lamella ve Klasik Çökme Tekniği Karşılaştırma
Parametre Klasik çökme
tekniği
Lamella Çökme
tekniği
Kısa devre Sıklıkla karşılaşılan
durumdur
Uygun Tasarım ile
kısa devre
problemi ortadan
kaldırılır
Akış tipi Yoğun akımlarda
türbülanslı akım
koşulları meydana
gelir
Sürekli Laminer
akım koşullarında
çökme işlemi
sağlanır
Çökme
yüksekliği
2000-3000 mm 100 mm den az
Çökme
süresi
Partikül çökme
hızına bağlı olarak
çökme
bölgesine iletim
için 1-3
saat gereklidir
Partikül çökme
mesafesi 100 mm
den küçük
olduğundan 1-5
dakikada çökme
sağlanır
Verim Küçük partiküller
lamella da alt
kısma akış
sırasında küçük
parçalarında
çökmesi sağlanır,
verim klasik çökme
tekniklerinden
daha yüksektir
Çamur
birikmesi
Çamur battaniyesi
alt kısımda
akımdan etkilenir
ve yüzme eğilimi
gösterir. Çamurun
düzenli atılması
kontrol edilmesi
gerekir
Eğik tüplerden
sürekli alt kısma
akış olduğundan
çamur, çamur
bölgesinde toplanır
çamur kalkması
sorunu meydana
gelmez
Teknik Özellikler
MODEL
SW-F625
SW-F1130
Malzeme PVC/PP
Çöktürme Alanı (60
derece)
6,25 11
Çöktürme alanı (55
derece)
7 13
Önerilen Modül uzunluğu
(mm) 700-2000
500-2000
Standart Modül
Uzunluğu (mm)
1000/1500 1000
Lamella Adımı (mm) 83 (+/-1) 45 (+/-1)
Hidrolik yarıçap (cm) 2,6 1,7
Çalışma Sıcaklığı
(derece)
55 55
Maksimum Sıcaklık
(derece)
60 60

SW Lamella modülleri plastik ambalaj torbalarında sevk
edilmektedir. Sevk edilmiş veya montajı yapılmış
malzeme, uzun süre güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.
Saklanacak ortam sıcaklığı ise 45 dereceden fazla
olmamalıdır.
Montaj İşlemleri
Lamella tüplerin montajı oldukça basittir. Her geometriye
uygun montaj yapılabilir. Montaj yapılacak genişlik hangi
ölçüde olursa olsun, dikey kesim yapılarak montaj aynı
ürünle eksiksiz tamamlanabilir.
Montajı yapılan ürünlerin demontajı da kolaydır. Birbirine
geçme şeklinde yapılan montaj işlemi sonrası, sistemi
sabitlemek amacı ile iki yöntem kullanılır. Birinci yöntem ,
Lamella plakaların oturacağı platform ızgarası Lamella
adımlarına göre yapılır , ızgara açıklığı 100 mm olması
yeterlidir. İkinci yöntemde ise ızgara yerine daha geniş
açıklıklı profiller tespit edilerek , lamella modülleri, nokta
kaynak şeklinde blok halinde montajı yapılır.
Nokta kaynakları, plakanın en uç kısmından 50 mm
içerden başlamalı ve plaka boyunca nokta kaynak
mesafeleri arası 300-400 mm civarında olmalıdır.

Uygulamalar
SW Lamella modülleri, içme ve atıksu arıtma sistemlerinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.
İçme ve kullanma suyu arıtma sisteminde Lamella uygulaması
Lamella modüller fabrikada montajı yapılarak , uygulama alanında daha basit bir şekilde yerleştirilebilir.
Lamella sistemler ,paket modül arıtma sistemlerinde etkili kullanılmaktadır. Her atıksu ve su arıtma sisteminde paket arıtma çözümleri üretilebilmektedir.
Özellikle Biyolojik çöktürme sistemlerinde, son yıllarda çamurun daha yüksek verim ile çöktürülmesi amacı ile Lamella modül ilaveleri yapılarak kapasite artışları ve verim artışı sağlanmaktadır.
Dairesel tanklarda, Lamella ürünlerimizin montajı kolay olmaktadır. Esnek yapısı ile dairesel geometrik yapılarda kullanılan tek çözümdür

NİSBETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO 4A/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL-TURKİYE
Tel: 0212 337 57 30 Fax: 0212.337.57.10 Gsm: 0532 465 53 95
lamella@scalewatcherturkey.com

Scalewatcher Lamella Technologies

SCALEWATCHER LAMELLA – CLARIFIER SETTLİNG TECHNOLOGY

NİSBETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO 4A/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL-TURKİYE
Tel: 0850 346 46 36  Gsm: 0532 465 53 95
info@scalewatcherturkey.com

LAMELLA TECHNOLOGY

Lamella technology
Lamella technology is a technological product, which is used in the precipitation and flotation operations, in the water and wastewater systems. Although , it had been known as engineering product 100 years ago, it had not been used because it could not be developed product in practice.
Nowadays, lamella technology which is used common anew, provides many superiority and it has found a wide usage area.
Lamella technology has given successful results at obtaining the best outgoing water quality, by providing laminar flow conditions, in water and wastewater purifying systems and in flotation and precipitation operations.
At the present time in which purifying of water and wastewater have gained importance, advanced technologies have gained effectiveness importance. Lamella technology has decreased investment costs and increased the yield.
In Turkey, the first time, lamella tube technology that has been made its production from the PP or PVC material, has found a wide usage area, in the water and wastewater purification projects.
Lamella is used with intent to separate solid matters and floating matters from fluids. In general, the parts, which have dimensions 50 micron and greater, are separated from water by themselves via precipitation, but, with the intent to separate the smaller parts from water,
the methods of precipitation having floc, are used.
By increasing effective area by means of lamella technology, high yield is obtained. Beside this, higher capacities are obtained with small investments.
In Lamella technology, the precipitation area is important. Lamella that determines this, is plate opennings. Also, in lamela opennings that have less lamella moduls, precipitation area has become higher. However, process has determined the selection of lamella modul. In wastewater, in precipitation operation, using wide openning is mandatory. Otherwise, blockages will occur. In case water purification systems, lamella modul having narrow openning must be used.

The reasons of using Lamella Technique :
-Detritus tanks having smaller area is conceptualized the project by compact design. It increases the effective detritus area, 6-13 times more, as for that classical detritus tanks, depending on the lamella type.
– It does not require the need of maintenance, because there are not moving parts.
-Solution is produced with the lower investment costs with compact design.
-Its installation is easy.
-Short circuit problems do not occur, by reason of the fact that the current is homogeneous.
-Leakages of hanging solid matter do not occur, because of providing particles have kept effective. Separating the mud from water, has become more effective via Lamella’s private form.
-Dragging mud does not occur because it runs in the Laminar flow conditions, effective sinkage is provided.
-The rate of mud solid matter is higher with respect to classical systems. It is effective in decreasing mud purification costs.

Comparing lamellas:

Parameter
Classical Precipitation Technique
Lamella Precipitation Technique
Short circuit
It is frequently encountered situation.
Short circuit problem is removed by suitable design.
Flow type
In dense flows, the flow having turbulence conditions occur.
In continuous laminar flow conditions, precipitation operation is provided.
The height of precipitation
2000-3000 mm
Less than 100 mm
The duration of precipitation
Depending on the particles precipitation speed, 1-3 hours are necessary for transmission into precipitation region.
Precipitation is provided in 1-5 minutes , because the particle precipitation distance is less than 100mm.
Yield
Also,in lamella, the small particles, are provided to collapse during the flow of small particles to the sub-section. Yield is higher than classical precipitation techniques.
Accumulation of mud
Mud blanket is affected from flow in sub-section and it shows tend to swim. It is necessary to control in order to be ripped the mud regularly.
Mud is cumulated in mud region because, flow goes from the inclined tubes into sub-section continuously. The problem of removing mud does not occur.

STORAGE AND CARRYING
The SW lamella moduls must be dispatched in cardboard or in plastic packing bags.
The materials that have dispatched or assembled, must not be left under the sun light for a long time.
The temperature of hiding environment must not be more that 45 degrees.

ASSEMBLIES
Lamella tubes’ assembly is quite easy. Suitable assembly can be made to every geometry. Whatever the width that assembly will be done, assembly can be made complete with the same product by making vertical cutting.

Disassembly of the products that their assemlies were made is easy,too. At the end of assembly operation that was done in the shape of interlock, two methods are used with the aim to fix the system. The first method: platform grid in which lamella plaques will sit, is made according to lamella steps, Making grid openning 100 mm is enough. In case in the second method, by determining profiles having wider openning instead of grid, its block assembly is made in the shape of moduls, in the shape of point welding.
Point weldings must be begin 50 mm from inside of plaque’s farthermost part and , between the distances of the point weldings must be around 300-400 mm.

APPLICATIONS
SW lamella moduls, have found a wide usage area in the drinking and wastewater purification systems.
Lamella application in the drinking and tap water purification system.
By making assembly of lamella moduls, they can be put easily into application area.

Lamella systems have been using effectively in the packet modul purification systems. Packet purification solutions can be produced in each wastewater and water purification systems.
Particularly, in biological sinkage systems, in recent years, capacity increments and increase in efficiency have been provided by making lamella modul annexes with the aim to precipitate the mud with higher efficiency.
In circular tanks, installation of our lamella products is easy. It is the only solution for using them in circular geometric buildings because of their flexible structures.

SCALEWATCHER LAMELLA – CLARIFIER SETTLİNG TECHNOLOGY
NİSBETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO 4A/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL-TURKİYE
Tel: 0212 337 57 30 Fax: 0212.337.57.10 Gsm: 0532 465 53 95
info@scalewatcherturkey.com