Kağıt Endüstrisinde Çevre Dostu Çözümler

Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi ortalama olarak bir ton kağıt için 54 m3 su kullanarak en cok su tüketen endüstridir.Üretimin her aşamasında su kullanıldığından her aşamada tortulanma kaçınılmazdır. Bu en saf su ve en gelişmiş Tortulanma; ekipmanda tıkanma,kimyasalların etkin şekilde kullanılamaması,artan araç gereç masrafları, arıza süresi nedeniye ürün kaybı ve artan kir birikimi nedeniyele kalitesiz ürün gibi bir takım işleyiş sorunlarına yol açar. Scalewatcher uygulamaları , prosesin farklı noktalarında uygulanarak kimyasal kullanımını , bakım onarım maliyetlerini minimum seviyelere indirir.

Kağıt endüstrisinde genel faydalar >

by Yonetici