SU FİLTRASYON

 KUM FİLTRASYON

Sularda bulunan katı haldeki küçük taneciklerin ( tortu, kum, çamur, mikro organizmalar vs.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Evsel ve Endüstriyel uygulamalarda; tesisatlarda, makinelerde tıkanmalara, üretim kalitesinin düşmesine ve enerji sarfiyatlarında artışlara neden olur. Askıda katı halde bulunan bu partiküller, filtrasyon işlemi ile mineral tabakaları arasında tutulduğundan tortu ve bulanıklık giderilir ve istenilen kalitede su elde edebilirsiniz. Filtrasyon sistemlerinde su kalitesine uygun bir filtrasyon hızı seçilmesi en önemli unsurdur.

 

sand filtre tandem  iron filtration01

 

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Suda erimemiş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kalıcı sertliğe (kireç) neden olmaktadır. Sert suyun; içildiğinde, mide bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına neden olması gibi sağlık yönünden sakıncaları bulunmaktadır. Buna ek olarak sert su kullanımı; tesisatlarda, cihazlarda tıkanma ve akabinde bozulmalara yol açmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda sert suya maruz kalan tesisat kullanılmaz duruma gelir, cihazlar bozulur, sistemler hasar görür, enerji sarfiyatı artar ve üretim suyu olarak sert su kullanan işletmelerde ürün kalitesi düşer. Tüm bu zararların oluşmaması için, Ca ve Mg iyonları katyonik reçineden geçirilmek suretiyle sudan alınmaktadır. Su yumuşatma sistemlerinde su kalitesine uygun miktarda reçine ve su geçiş hızı seçilmesi en önemli unsurlardır.

 

su-yumusatma

AKTİF KARBON FİLTRASYON

 

Suda bulunan bulanıklık, renk, koku, tat, klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler insan sağlığına zararlı olup, suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Organik maddeler, renk değişikliği ve koku oluşumunun yanı sıra su da mikrobiyolojik faaliyete (yüksek bakteri, mikrop v.s. üreme potansiyeli) neden olduğundan insan sağlığı bakımından önem taşımaktadır. Bu zararlı maddeler, aktif karbonun yüzeyinde tutularak (adsorpsiyon prensibiyle) sudan uzaklaştırılır. Evsel ve Endüstriyel uygulamalarda; içme suyu,kullanma suyu ve üretim suyu kalitesini artırır. Filtrasyon sistemlerin de su kalitesine uygun bir filtrasyon hızı seçilmesi en önemli unsurdur.

iron filtration01

 

DEMİR FİLTRASYON

Sularda bulunan demir ve mangan, renk oluşumu ve bulanıklığa ve dolayısıyla çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke oluşumuna, su borularının iç cidarlarının daralmasına, borularda bakterilerin çoğalarak suyu kirletmesine ve tesisat aksamının bozulmasına neden olur. Evsel ve endüstriyel uygulamalarda; demir ve mangan içeren suya maruz kalan tesisat kullanılmaz duruma gelir, cihazlar bozulur, sistemler hasar görür, enerji sarfiyatı artar ve işletmelerde ürün kalitesi düşer. Suyun demir ve mangandan arındırılma işlemi, oksidasyon ve akabinde özel olarak aktifleştirilmiş bir mineralin kullanıldığı filtrasyon prensibiyle gerçekleştirilir. Filtrasyon sistemlerinde su kalitesine uygun bir filtrasyon hızı seçilmesi en önemli unsurdur.

iron filtration01

 

KARTUŞ FİLTRELER
MEKANİK FİLTRELER
DOZAJ SİSTEMLERİ
UV SİSTEMLERİ
EVSEL KABİNET SİSTEMLER