Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır, yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Gri su evsel atık sular içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık suyun %50-%80 i gri sudur.
GRİ SU MEMBRAN ÖNEMİ
Gri su arıtma sistemleri uygulamaların özelliğine bağlı olarak düşük maliyetli basit cihazlardan, yüksek maliyetli gelişmiş arıtma sistemlerine doğru sıralanabilir.
Gri suyu arıtmak için en verimli sistemler fiziksel arıtma işlemleriyle birleştirilmiş biyolojik arıtma sistemlerdir. Bu sistemlerin başında MBR sistemleri gelmektedir.
GRİSU MEMBRAN DETAYLARI

Gri su geri kazanımı için teknoloji seçimi çeşitli faktörlere bağlıdır:
– Planlanan mevki
– Uygun alan
– Kullanıcı ihtiyaçları
– Yatırım ve bakım maliyetleri

 

                                              Gri su geri kazanım sistemi arıtma aşamaları
* Birincil arıtma * dengeleme deposu
* İkincil biyolojik arıtma* filtrasyon deposu* Kullanma suyu deposu

 

gri su resim

 

ÖNEMLİ GRİ SU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ
– Yapay Sulak Alanlar (Wetlands)
– Döner Biyolojik Reaktörler (RotatingBiologicalContactors – RBC)
– Ardışık Kesikli Rektörler (SequencingBatchReactors – SBR)
– Membran Biyoreaktörler (MBR)
                                                 

GRİ SU MEMBRAN ARITMA‘NIN ÖNEMİ
Gri suyun yeniden kullanım suyu olarak kullanılmasını sağlayan sistemler ucuz fakat emek yoğun bir yapıdan pahalı ve kompleks fakat kullanımı rahat ve kullanışlı bir yapıya doğru sıralanabilir. Arıtılmış gri suyun evlerde tuvalet rezervuarları ve çamaşır yıkamada tekrar kullanılabilmesi için mutlaka Membran Biyoreaktör gibi gelişmiş arıtma teknolojileriyle arıtılması gerekmektedir. Aksi halde hijyenik olmayan koşulların oluşmasına sebep olunur.
Membran biyoreaktör sisteminden elde edilen suyun kalitesi diğer sistemlere göre çok daha yüksektir. Ayrıca MBR sistemleri geleneksel arıtma sistemlerine göre daha kısa sürede arıtma işlemini gerçekleştirdiğinden dolayı sistem için daha küçük yere ihtiyaç duyulmaktadır.

GRİ SU MEMBRAN ARITMA AYRINTILARI
Gri su geri kazanım sistemleri, merkezi ve bireysel sistemler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Merkezi sistemler farklı evler veya binalardan gelen gri suyu ev/bina dışındaki bir bölgede toplayıp arıtırken, bireysel sistemlerde bir veya daha çok daireden gelen gri su bina içerisinde toplanıp arıtılır.
Bireysel sistemlerin bir avantajı depolama ve dağıtım boruları bina içerisinde sadece kısa mesafeler için bağlanır. Diğer bir taraftan merkezi sisteme kıyasla daha küçük hacimlerde olduğundan dolayı daha küçük mekânlara kurulabilir, fakat bireysel gri su geri kazanım sistemleri genellikle daha yüksek yatırım ve bakım maliyetine sahiptir.
Depo hacimleri arıtma teknolojisine bağlı olarak farklılık gösterir. Membran Biyoreaktör (MBR) sistemleri şu anda kullanılan en ideal gri su geri kazanım sistemi olarak dünyada kabul görmektedir. Bunun sebebi arıtılan suyun çok yüksek kalitede olması ve sistemin az yer kaplamasıdır. Şayet sistemin kurulacağı mekan çok küçükse membran filtre hacmini artırarak kirli su ve kullanım suyu depolarının hacmini büyük ölçüde küçültülür.
Membran biyoreaktörler gelişmiş aktif çamur yöntemleri olarak nitelendirilir. Membranlardaki mikro gözenekler sayesinde katı sıvı ayrımı ileri seviyede yapıldığı için ikincil bir temizleme prosedürüne gerek duyulmamaktadır. Sistem, bir ön arıtma deposu ve MBR deposundan oluşmaktadır. Sistemin çalışma prensibi kısaca şöyledir, ön arıtma deposuna alınan su biyolojik olarak arıtıldıktan sonra gri su bakterisiz atık su elde etmek için 0,10 – 0,15 bar basınç altında membran zarına doğru ilerler ve membran filtrelerden süzülerek partiküllerden, mikroplardan, bakterilerden ve virüslerden arındırılır. Membran biyoreaktör sisteminden elde edilen suyun kalitesi diğer sistemlere göre çok daha yüksektir.

Geri Kazanılmış GRİ SU Kullanım Alanları
• Tuvalet Rezervuarları
• Çamaşır Yıkama
• Bahçe Sulama
• Süs Havuzları
• Araba Yıkama
• Genel temizlik
• Yangın Tesisatı Beslemesi
• Soğutma Kulesi Beslemesi

gri su kullanım yerleri

AVANTAJLARI 
•%50’ye varan su tasarrufu
•Kullanım su olarak (şebeke) içme suyunun kullanılmasını önlemek.
•Doğal su kaynaklarımızın daha verimli kullanılması
•Şebeke suyu dağıtım hatlarındaki yoğunluğun azalması
•Gri su özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için değerli bir kaynaktır
•Siyah suya göre çok daha hızlı ve kolay arıtma
•Elde edilen suyun hijyen şartlarını sağlayacak nitelikte olması

SIKÇA SORULAN SORULAR!
Gri su arıtma sistemlerinin ekonomik fizibilite süresi ne kadardır?
Çeşitli uygulamalardan çıkarılan sonuçlara göre gri su arıtma sistemlerinin ortalama fizibilite süreleri 4 ile 6 sene arasında değişmektedir. Fizibilite süresini kısaltmanın en uygun yolu doğru mühendislik çalışması ile sistem kapasitesini akümüle olan gri suya göre değil de, tüketilecek olan arıtılmış gri suya göre hesaplamaktır.

Gri su arıtma sistemlerinin elektrik tüketimi ne kadardır?
Gri su sistemlerinde ana arıtma ekipmanları mekanik olduğu için, tüketilecek elektrik miktarı cuzi oranlarda kalmaktadır. Şöyle ki 25 m3/gün kapasiteli membran filtrasyon sistemli bir gri su arıtma sisteminin elektrik faturası yaklaşık olarak aylık 150TL civarındadır.
Arıtılmış gri su mutfak seviyesinde kullanılabilir mi?
Membran filtasyon teknolojileri her ne kadar %99.999 oranında bakteri ve virüsleri tutsa da, arıtılan suyun insanla temasın minimum olduğu uygulamalarda kullanılması emniyet açısından tavsiye edilir.
Mutfak eviyesinin gideri gri su arıtma sistemine bağlanabilir mi?
Genel kaide olarak metodu ne olursa olsun arıtma sistemlerini yağlı sular çok kısa sürede arızaya sokmaktadır. Bu sebepten dolayı şayet eviye giderleri gri su arıtma sistemine bağlanmak isteniyorsa, gri su sistemi öncesine muhakkak bir yağ ayırıcı monte edilmelidir.