LAMELLA – CLARİFİER UYGULAMALARI

lamella-20150211-2059

 

Lamella teknolojisi (Clarifier ) , su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan , 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen , uygulamada ürün geliştirilememesi nedeni ile kullanılmamış bir uygulamadır. Gününüzde yeniden yaygın kullanılan Lamella teknolojisi, prosese bir çok üstünlük sağlamakta olup geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Lamella teknolojisi (Clarifier ) ,su ve atık su artıma sistemlerinde yüzdürme ve çöktürme işleminde ,Laminer akım koşullarını sağlayarak, en iyi çıkış suyu kalitesi elde edilmesinde başarılı sonuçlar vermektedir. Su ve atık su arıtmanın yüksek önem kazandığı günümüzde ileri teknolojilerde etkin önem kazanmıştır. Lamella teknolojisi Clarifier ) ,yatırım maliyetlerini azalttığı gibi verimi de yükseltmektedir. Türkiye’de ilk kez PP veya PVC malzemeden üretimi yapılan Lamella tüp teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemi projelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Lamella ,katı maddelerin ve yüzer maddelerin, sıvılardan ayrılması amacı için kullanılır. Genellikle 50 mikron ve daha büyük boyutlu parçalar sudan kendiliğinden çökme ile ayrılır, ancak daha küçük parçaların sudan ayrılması için kimyasal ilavesi ile yumaklı çöktürme yöntemleri kullanılır. Lamella teknolojisi ile etkin alan arttırılarak ,yüksek verim elde edilir. Teknolojinin en büyük önemi, düşük yatırımla yüksek kapasiteler elde edilmektedir. Çevre Dostu bir çözüm sunar.

        Lamella –  Clarifier Tüp Açılım    

LAMELLA KESİT

Genel

Lamella (Clarifier) tüpler,katı maddelerin,yüzer maddelerin, sıvılardan ayrılması amacı kullanılır.Genellikle 50 mikron ve daha büyük boyutlu parçalar sudan kendiliğinden çökme ile ayrılır,ancak daha küçük parçaların sudan ayrılması amacı ile kimyasal ilavesi ile yumaklı çöktürme yöntemleri kullanılır.

 

Üstünlükleri

-Kompakt tasarım ile  daha küçük alanlı çöktürme tankları projelendirilir. Etkin çöktürme alanını klasik çöktürme tanklarına göre 12 kat daha arttırır.

-Hareketli parçalar olmadığından bakım ihtiyacı gerektirmez

-Kompakt tasarımı ile daha düşük yatırım maliyetleri ile çözüm üretilir.

-Montajı kolaydır.

-Akım homojen olduğundan kısa devre problemleri meydana gelmez

-Partiküllerin etkili tutulması sağlandığından AKM kaçakları meydana gelmez. Çamur akışı özel form ile daha etkin olmaktadır

-Laminer akım koşullarında çalıştığından çamur sürüklenmesi meydana gelmez, etkin çökme sağlanır

-Çamur kat madde oranı klasik sistemlere göre daha yüksektir. Çamur arıtma maliyetlerinin azalmasında etkilidir.

 

 

 

 

Karşılaştırma tablosu

Parametre Klasik çökme tekniği Lamella çökme tekniği
Kısa Devre Sıklıkla karşılaşılan durumdur Uygun tasarım ile kısadevre sorunu ortadan kalkar
Akış Tipi Yoğun akımlarda tirbülanslı akım koşulları meydana gelir Sürekli Laminer akım koşullarında çökme ilemi sağlanır
Çökme Yüksekliği 2000-3000 mm 100 mm den az
Çökme Süresi Partikül çökme hızına bağlı olarak, çökme bölgesine iletim için 1-3 saat gereklidir. Partikül çökme mesafesi 100 mm den küçük olduğundan 1-5 dakikada çökme sağlanır
Verim   Küçük partiküllerin,  Lamella’da alt kısma akışı sırasında , küçük parçalarında çökmesi sağlanır. Verim klasik  çökme tekniklerinden çok daha fazladır.
Çamur Birikmesi Çamur katmanı alt kısımda akımdan etkilenerek yüzme eğilimi gösterir. Çamurun düzenli olarak kontrol edilmesi ve uzaklaştırılması gerekmektedir Eğik tüplerden , sürekli olarak alt kısma akış olduğundan, çamur bölgesi dışında bir toplanma olmaz. Çamur kalkması sorunu böylece önlenmiş olur.

 

LAMELLA TANKILAMELLA ÇÖKTÜRME TANKI

                                         Lamella Clarifier Çöktürme

LAMELLA KASASILAMELLA TÜP MONTAJ

                     

 

PVC PP TRAPEZ LAMELLA PLATE ENG

PVC TRAPEZ LAMELLA

PVC PP SIPLINED LAMELLA PLATE ENG

PVC KANALLI LAMELLA

Scalewatcher Temiz Su ve Atıksu Katalog Uygulama

> ÇÖKME TABLOSU

 

Ücretsiz Danışmanlık İçin Online Sipariş