Scalewatcher Lamella Sistemleri

 

SW

NİSBETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO 4A/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL-TURKİYE
Tel: 0212 337 57 30 Fax: 0212.337.57.10 Gsm: 0532 465 53 95
lamella@scalewatcherturkey.com

Lamella Teknolojisi
Lamella teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemlerinde çöktürme ve yüzdürme işlemlerinde kullanılan , 100 yıl önce mühendislik ürünü olarak bilinmesine rağmen , uygulamada ürün geliştirilememesi nedeni ile kullanılmamış bir uygulamadır.
Gününüzde yeniden yaygın kullanılan Lamella teknolojisi, prosese bir çok üstünlük sağlamakta olup geniş bir kullanım alanı bulmuştur.
Lamella teknolojisi ,su ve atık su artıma sistemlerinde yüzdürme ve çöktürme işleminde ,Laminer akım koşullarını sağlayarak, en iyi çıkış suyu kalitesi elde edilmesinde başarılı sonuçlar vermektedir.
Su ve atık su arıtmanın yüksek önem kazandığı günümüzde ileri teknolojilerde etkin önem kazanmıştır. Lamella teknolojisi ,yatırım maliyetlerini azalttığı gibi verimi de yükseltmektedir.
Türkiye’de ilk kez PP veya PVC malzemeden üretimi yapılan Lamella tüp teknolojisi, su ve atık su arıtma sistemi projelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
Lamella ,katı maddelerin ve yüzer maddelerin, sıvılardan ayrılması amacı için kullanılır. Genellikle 50 mikron ve daha büyük boyutlu parçalar sudan kendiliğinden çökme ile ayrılır, ancak daha küçük parçaların sudan ayrılması için kimyasal ilavesi ile yumaklı çöktürme yöntemleri kullanılır.
Lamella teknolojisi ile etkin alan arttırılarak ,yüsek verim elde edilir. Teknolojinin en büyük önemi, düşük yatırımla yüksek kapasiteler elde edilmektedir. Çevre Dostu bir çözüm sunar.

Lamella Teknolojisinde , çökme alanı önemlidir. Bunu belirleyen Lamella plaka açıklıklarıdır. Lamella açıklıkları az olan lamella modüllerin, doğal olarak çökme alanı daha yüksek olmaktadır. Ancak Lamella modülünün seçimini Proses belirlemektedir. Atık sularda çökme işleminde geniş açıklık kullanılması zorunludur. Aksi halde tıkanmalar meydana gelecektir. Su arıtma sistemlerinde ise dar açıklıklı Lamella modülü kullanılmalıdır.
Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri
-Kompakt tasarım ile daha küçük alanlı çöktürme tankları projelendirilir. Etkin çöktürme alanını, klasik çöktürme tanklarına göre ve Lamella tipine bağlı olarak 6-13 kat daha arttırır.
-Hareketli parçalar olmadığından bakım ihtiyacı gerektirmez
-Kompakt tasarımı ile daha düşük yatırım maliyetleri ile çözüm üretilir.
-Montajı kolaydır.
-Akım homojen olduğundan kısa devre problemleri meydana gelmez
-Partiküllerin etkili tutulması sağlandığından, Asılı Katı Madde Kaçakları meydana gelmez. Çamurun sudan ayrılması Lamellanın özel formu ile daha etkin olmaktadır
-Laminer akım koşullarında çalıştığından, çamur sürüklenmesi meydana gelmez, etkin çökme sağlanır
-Çamur katı madde yükleme oranı, klasik sistemlere göre daha yüksektir. Çamur arıtma maliyetlerinin azalmasında etkilidir.

Lamella ve Klasik Çökme Tekniği Karşılaştırma
Parametre Klasik çökme
tekniği
Lamella Çökme
tekniği
Kısa devre Sıklıkla karşılaşılan
durumdur
Uygun Tasarım ile
kısa devre
problemi ortadan
kaldırılır
Akış tipi Yoğun akımlarda
türbülanslı akım
koşulları meydana
gelir
Sürekli Laminer
akım koşullarında
çökme işlemi
sağlanır
Çökme
yüksekliği
2000-3000 mm 100 mm den az
Çökme
süresi
Partikül çökme
hızına bağlı olarak
çökme
bölgesine iletim
için 1-3
saat gereklidir
Partikül çökme
mesafesi 100 mm
den küçük
olduğundan 1-5
dakikada çökme
sağlanır
Verim Küçük partiküller
lamella da alt
kısma akış
sırasında küçük
parçalarında
çökmesi sağlanır,
verim klasik çökme
tekniklerinden
daha yüksektir
Çamur
birikmesi
Çamur battaniyesi
alt kısımda
akımdan etkilenir
ve yüzme eğilimi
gösterir. Çamurun
düzenli atılması
kontrol edilmesi
gerekir
Eğik tüplerden
sürekli alt kısma
akış olduğundan
çamur, çamur
bölgesinde toplanır
çamur kalkması
sorunu meydana
gelmez
Teknik Özellikler
MODEL
SW-F625
SW-F1130
Malzeme PVC/PP
Çöktürme Alanı (60
derece)
6,25 11
Çöktürme alanı (55
derece)
7 13
Önerilen Modül uzunluğu
(mm) 700-2000
500-2000
Standart Modül
Uzunluğu (mm)
1000/1500 1000
Lamella Adımı (mm) 83 (+/-1) 45 (+/-1)
Hidrolik yarıçap (cm) 2,6 1,7
Çalışma Sıcaklığı
(derece)
55 55
Maksimum Sıcaklık
(derece)
60 60

SW Lamella modülleri plastik ambalaj torbalarında sevk
edilmektedir. Sevk edilmiş veya montajı yapılmış
malzeme, uzun süre güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.
Saklanacak ortam sıcaklığı ise 45 dereceden fazla
olmamalıdır.
Montaj İşlemleri
Lamella tüplerin montajı oldukça basittir. Her geometriye
uygun montaj yapılabilir. Montaj yapılacak genişlik hangi
ölçüde olursa olsun, dikey kesim yapılarak montaj aynı
ürünle eksiksiz tamamlanabilir.
Montajı yapılan ürünlerin demontajı da kolaydır. Birbirine
geçme şeklinde yapılan montaj işlemi sonrası, sistemi
sabitlemek amacı ile iki yöntem kullanılır. Birinci yöntem ,
Lamella plakaların oturacağı platform ızgarası Lamella
adımlarına göre yapılır , ızgara açıklığı 100 mm olması
yeterlidir. İkinci yöntemde ise ızgara yerine daha geniş
açıklıklı profiller tespit edilerek , lamella modülleri, nokta
kaynak şeklinde blok halinde montajı yapılır.
Nokta kaynakları, plakanın en uç kısmından 50 mm
içerden başlamalı ve plaka boyunca nokta kaynak
mesafeleri arası 300-400 mm civarında olmalıdır.

Uygulamalar
SW Lamella modülleri, içme ve atıksu arıtma sistemlerinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.
İçme ve kullanma suyu arıtma sisteminde Lamella uygulaması
Lamella modüller fabrikada montajı yapılarak , uygulama alanında daha basit bir şekilde yerleştirilebilir.
Lamella sistemler ,paket modül arıtma sistemlerinde etkili kullanılmaktadır. Her atıksu ve su arıtma sisteminde paket arıtma çözümleri üretilebilmektedir.
Özellikle Biyolojik çöktürme sistemlerinde, son yıllarda çamurun daha yüksek verim ile çöktürülmesi amacı ile Lamella modül ilaveleri yapılarak kapasite artışları ve verim artışı sağlanmaktadır.
Dairesel tanklarda, Lamella ürünlerimizin montajı kolay olmaktadır. Esnek yapısı ile dairesel geometrik yapılarda kullanılan tek çözümdür

NİSBETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK. UYGUR İŞ MERKEZİ NO 4A/1 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL-TURKİYE
Tel: 0212 337 57 30 Fax: 0212.337.57.10 Gsm: 0532 465 53 95
lamella@scalewatcherturkey.com

Yonetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir